Zespół regionalny rozpoczął swoją działalność w roku 1983 jako Regionalny Zespół Błędowice. Błędowice (w j. czeskim Bludovice) przedstawiają nazwę wioski, która obecnie jest częścią składową miasta Hawierzowa. Już od samego początku swej działalności pod kierownictwem jego założycielki, pani Dagmary Palarčík, zespół skupił się na prezentacji tańców, pieśni i zwyczajów ze swego regionu, czyli na folklorze cieszyńskim i górniczym.

Kultura ludowa przyciąga nas do siebie swoją radością, poezją i mądrością ludową sprawdzoną przez pokolenia naszych przodków. Zespół zaś atmosferą, która panuje na próbach, występach oraz wyjazdach krajowych i zagranicznych.

Czujemy się związani z naszą ziemią, a tańce, pieśni i poezja tutejszych twórców dają nam poczucie ciepła domowego i rodzinnej więzi. Nasza działalność jest związana przede wszystkim z tradycjami okolic Błędowic, Datyń, Szonowa, Karwiny, ale czasami zaglądamy na chwilę do innych regionów (tańce czeskie, narodowe tańce polskie a w ramach programów balowych również tańce latynoskie, standardowe i inne).

Przygotowując repertuar i programy, czerpiemy z zapisów Adama Palowskiego, Gustawa Firli, Jana Taciny, itd., z opowiadań starek i starzików, którzy jeszcze pamiętają dawne czasy. Słowo wiążące opracowują Lidia Kosiec i Jolanta Kożusznik. Szukamy inspiracji w poezji Anieli Kupiec, Ewy Milerskiej, Lidii Kosiec. Współpracujemy również z folklorystką Anną Wacławikową i profesorem Karolem Danielem Kadłubcem. Korzystamy z informacji uzyskanych w archiwum w Opawie oraz muzeów w Czeskim Cieszynie i Ostrawie.

Działamy pod patronatem MK PZKO w Hawierzowie Błędowicach, Polskiej Szkoly Podstawowej w Hawierzowie-Błędowicach oraz miasta Hawierzowa. Współpracujemy z TV Ostrawa (RC), TVP Katowice, rozgłośnią radiową w Ostrawie (RC) oraz z lokalnymi gazetami i czasopismami Zwrot, Głos, Deník (RC).

Zespół składa się z:

  • 2 grup tanecznych: „Zespół Regionalny Błędowice”, „Mali Błędowianie“
  • grupy śpiewaczej „Kamraci z kamratkami”
  • 2 kapeli „Kamraci“ i „Partyja“

Skład zespołu

Kierownik organizacyjny: Dorota Pawlasová
Kierownik artystyczny: Anna Kadłubcová, Weronika Siwková
Manager finansowy zespołu: Piotr Chroboczek
Tancerki i tancerze w wieku powyżej 15 lat