Repertuar ludowy

ZR Błędowice skupia się na foklorze regionu swojego pochodzenia. Prezentuje zatem tańce i piosenki Śląska Cieszyńskiego i folkloru górniczego. Program jest dostosowywany indywidualnie, zazwyczaj trwa on 15 – 60 minut. Najczęściej na scenie towarzyszy nam kapela Partyja. Czasami występujemy z kapelą Kamraci lub chórkiem Kamraci z kamratkami. Występy mogą być też na playback. Układy są zazwyczaj dla 4 – 8 par.

Program balowy

Na każdy sezon balowy ZR Błędowice przygotowywuje zazwyczaj trzypunktowy program balowy, w skład którego wchodzi polonez, jeden z tańców standardowych i jeden z tańców latynoamerykańskich lub innych żywiołowych tańców. Zespół zapewnia też poloneza prowadzonego dla gości balu. Układy są zazwyczaj dla 4 – 8 par.

  • polonez,
  • walc wiedeński lub angielski,
  • wiązanki tańców na melodie popularne, disco, latino, rock&roll, burlesque…