Pierwszy występ zespołu miał miejsce w roku 1983. W czasie tradycyjnych Dożynek Śląskich grupa młodych ludzi zaprezentowała wiązankę śląskich tańców i pieśni przygotowanych pod kierownictwem i w choreografii Dagmar Palarčík. Fascynacja folklorem pogłębiała się, grupa młodzieży utworzyła po pewnym czasie zespół z prawdziwego zdarzenia. Kierownictwo artystyczne oraz organizacyjne obejmowali kolejno panowie Tadeusz Farny, Adam Palowski, Marcin Pisula.

W przygotowaniu programów korzystano z miejscowych źródeł i etnograficznych opracowań, a przede wszystkim ze świetnych układów tanecznych oraz pomysłowości wymienionego już Adama Palowskiego. Pod jego kierownictwem przygotowano w latach 1986, 1988 oraz 1991 najciekawsze widowiska, były to – obrazek górniczy: Skok przez skórę, widowiska całowieczorowe: Postawiym ci moja; oraz Ej zolyty, zolyteczki.

Wyżej wymienione programy udało się z powodzeniem zaprezentować w czasie Festiwalu Polonijnych Zespołów Folklorystycznych w Rzeszowie w roku 1986 i 1990, Ogólnopaństwowego Festiwalu Folklorystycznego w Strażnicy w roku 1987, Tygodniu Kultury Beskidzkiej w Wiśle i okolicy w latach 1989 i 1991. Wielkim przeżyciem stały się też gościnne występy na Litwie w środowisku tamtejszych Polaków.

W roku 1989 powstaje kapela Kamraci, która towarzyszy tancerzom i śpiewakom we wszystkich występach. Po zawieszeniu działalności ZR Błędowice w roku 1993 nadal występuje jako samodzielna grupa prezentująca pieśni i tańce Śląska Cieszyńskiego w Czechach, Polsce, Holandii.

W roku 2004, 8 maja, ponownie z inicjatywy pani Dagmar Palarčík powstaje w Błędowicach Zespół Regionalny Błędowianie a dwa lata później również Mali Błędowianie. Pielęgnują tradycje, przedstawiają barwne widowiska (Postawiym ci moja, Od postu do postu), tańczą i śpiewają pod czujnym okiem swojej kierowniczki, której do roku 2009 pomaga również Marcin Pisula. Pomocą w prowadzeniu Małych Błędowian służyły panie Jolanta Kożusznik oraz Henryka Łabudek.

Jesienią roku 2013 Dagmar Palarčík przedała pałeczkę nowej kierowniczce Sabinie Glac, która od razu wzięła na swoje barki przygotowanie jubileuszu 30-lecia zespołu pt. Andrzejki. Wraz z nowym kierownictwem zespół też wrócił do swojej tradycyjnej nazwy Zespół Regionalny Błędowice. Od roku 2015 kierowniczce zespołu asystuje Dorota Pawlasová. Później razem prowadzą zespół.

Na przestrzeni lat 2010 – 2015 niejako naturalnie powstała też grupa śpiewacza towarzysząca zespołowi przy niektórych występach lub występuje razem z kapelą Kamraci. Nazwali się prosto – Kamraci z kamratkami. W skład grupy śpiewaczej wchodzą przeważnie osoby połączone z zespołem od samego jego początku, tj. od 1983 roku, które sercem i duszą kochają folklor i śpiew. Natomiast z biegiem lat grupa wzmacnia się o młodsze pokolenia.

W roku 2018 ZR Błędowice obchodził 35-lecie swojej działalności i przygotował zupełnie nowy program pt. „Posłóchejcie, szuhajkowie…”, nazywany również programem rekruckim. Program ten był bardzo doceniony u profesjonalnej jak również amatorskiej części widowni. Był również ostatnim projektem kierowniczki Sabiny Glac.

Następny etap zespołu rozpoczął się wraz z rokiem 2019, kiedy kierownikiem artystycznym stał się Krystian Olszowski. Organizacyjne sprawy na swoje barki przejęła staronowa kierowniczka Dorota Pawlasová. Wraz z nowym kierownictwem zespół poszerza swój repertuar o tańce czeskie i krakowskie oraz bierze udział w prestiżowym festiwalu polonijnych zespołów ŚFPZP w Rzeszowie.

W kwietniu 2022 roku kierownictwo artystyczne przejmują Anna Kadłubcová oraz Weronika Siwková, organizacyjnym sprawami nadal zajmuje się Dorota Pawlasová. Aktualnie w Zespole Regionalnym Błędowice tańczy grupa ok. 35 młodych utalentowanych ludzi, wspieranych podczas występów przez współpracujące grupy: kapele Kamraci i Partyja, chórek Kamraci z kamratkami i Małych Błędowian. Wziąwszy razem wszystkich wychodzi spora grupa ok. 100 członków.

Zespół zaliczył kilka sukcesów, zwyciężył w konkursie „Tacy jesteśmy”, „Inicjatywy PZKO”, regularnie występuje na prestiżowych międzynarodowych festiwalach folklorystycznych takich jak: Gorolski Święto w Jabłonkowie (RC), MFF Strážnice (RC), Vsetínský krpec (RC), Tydzień Kultury Beskidzkiej w Wiśle, ŚFPZP w Rzeszowie, FF Východná (SK). Zespół nierzadko występuje również na zagranicznych scenach, w przeszłości wystąpił np.: w Chorwacji, Węgrzech, Macedonii, Słowacji, Polsce, Litwie, Bułgarii, Włoszech i innych państwach.