Vedoucí souboru: Dagmar Palarčík, Henryka Łabudek

Členy jsou děti ve věku 8 – 14 let

Tréninky jsou každou středu ve 14:00 až 15:30 v tělocvičně Základní školy s pol. jaz. vyuč. v Havířově – Bludovicích na ul. Selská 14